75 IPS officers of 1995 batch empanelled for Inspector General (GOI)

P-CAP IPS
P-CAP IPS

In a big Indian bureaucracy news, a total of Seventy Five IPS officers of 1995 batch have been empanelled for the post of Inspector General (IG),Government of India.

AGMUT– Shri David Lalrinsanga, Shri Ravindra Singh Yadav, Ms. Madhup Kumari Tiwari and Shri Devesh Chandra Srivastava
Andhra Pradesh– Shri Atul Singh
Assam Meghalaya– Shri A Y V Krishna, Shri Anurag Tankha, Shri Munna Prasad Gupta
Bihar -Shri Sushil Mansing Khopde, Shri Pankaj Kumar, Shri Darad, S Raveendran, Shri R Malvarizhi and Shri Jag Mohan
Chhatisgarh– Shri Pradeep Gupta
Gujarat– Shri R B Brahmbhat and Shri Raju Bhargava
Haryana– Shri Subash Yadava, Shri Sandep Khirwar, Ms. Charu Bali
Himachal Pradesh -Shri Satinder Pal Singh, Shri Vengopal N
Jammu & Kashmir– Shri Shiv Darshan Singh, Shri Satish Shriramji Khandare, Shri Rajesh Kuamr, Shri Tsweang Namgiyal Kalon
Jharkhand– Shri Sanjay A Lathkar
Karnataka– Shri Amrti Paul, Shri Umesh Kumar and Shri Arun Jeji Chakravarthy
Kerala- Shri S Suresh and Shri M R Ajith Kumar
Madhya Pradesh– Shri A Sai Manohar, Shri Chanchal Shekhar, Shri Jai Deep Prasad, Shri Yogesh Deshmukh and Shri K V Ventkeswar Rao
Maharashtra-Shri R G Kadam, Shri V K Chaubey,Shri Niket Kaushik, Shri Amitesh Kumar, Naval Bajaj and Shri P S Salunkhe
Manipur– Shri Puneet Rastogi
West Bengal -Shri Jawed Shamim,Shri Ajay Mukund Ranade, Shri R Sivakumar and ShriAnil Kumar
Uttarakhand–  Shri Deepam Seth, Shri P V Krishna Prasad
Odisha– Shri Radha Kishan Sharma, Ms. Ritu Arora,Shri S K Priyadarshi, Ms.Santosh Bala and Madamkar S Ranipse
Punjab– Shri Kapil Dev, Shri Pramod Ban, Shri Md Faiyaz Farooqui, Shri Amit Prasad and Shri Gollapalli Nageswara Rao
Rajasthan– Dr. Prashakha Mathur, Ms. Smita Khare, Shri Biju George Joseph K
Sikkim– Shri Vinaya Vineet
Tamil Nadu– Shri S N Seshasai and Shri S Davidson Devasirvatham
Telangana- Shri Mahesh Muralidhar Bhagwat and Ms. Swati Lakra
Uttar Pradesh– Shri Alok Singh, Shri Vijay Bhatia, Shri Ashok Mutha Jain, Shri Amrendra Kuamr Sengar, Shri Ashok Kumar Singh, Shri Anupam Kulshsrestha, Shri Rajkumar R N Kuril, Shri Ravi Joseph Lokku

IndianBureaucracy.com congrats and wishes them the very best.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*