45 Indian Forest Services Officers to be empaneled as JS

DOPT
DOPT

As many as 45 Indian Forest Services officers of the 1989 batch may be empanelled soon as Joint Secretary or equivalent in the Government of India.

Their names are; S Sreenivas AP, Sandeep Kumar AM, Sanjay Kumar Ojha CG, M D Sinha HY, Alok Verma HY, Sanjay Srivastava JH, Subhash K Malkede KN, M L Srivastava SK, Satya Prakash Yadav UP, Vineet Kumar Garg HY, Sanjeev Chadha OR, Bhagat Singh MP, Visharam Sagar Sharma MP, Prashant A Jadhav MP, Sudhanshu Gupta TN, Bivash Ranjan UP, Chiranjiv Chaudhury AP, Aditya Kumar Joshi MT, Amitabh Gautam HP, Arindam Tomar RJ, Ajay Kumar Naik AP, Meenakshi Negi KN, Biswajit Kumar Singh JK, Pankaj Goel HY, Soumitra Das Gupta WB, Vijay Sharma KN, S M Sahai AM, Dilip Kumar MP, Dharmendra Prakash NL, Lokho Puni MT, K S Thakur HP, Manoj Bhaik HP, B S Misra MT, Alok Das MP, Om Prakash Choodhary MP, Susanta Nanda OR, Narad Singh Yadav GJ, A C Dinakar OR, Pavnesh Kumar HP, H U Khan MP, Binod Kumar Sinha CJ, Manoj Kumar Shukla KN, Om Prakash Singh OR, Jagat Ram KN, H K Gupta HP.

IndianBureaucracy.com wishes the very best.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*