Shri Mansukh L Mandaviya

Name: Shri Mansukh L Mandaviya
Designation: Minister of State
Address: Transport Bhawan, Sansad Marg, New Delhi – 110001
Contact No. : +91 11 23717422
Ministry / Department: Ministry of Shipping