Nuclear Power Corporation of India Limited

Shri S.K. Sharma
CMD
Nabhikiya Urja Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai – 400094
+91 22 25565176
Department of Atomic Energy