Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd

Dr. Kallol Roy
CMD
BHAVINI Admin Building, Kancheepuram District, Kalpakkam – 603102
+91 44 27480900
Department of Atomic Energy